2013-03-19

BSB are rehearsing for the show in Malaysia

BSB mają próby do koncertu w Malezji

 Catching the early Orlando to LA flight.
Złapałem wczesny lot z Orlando do LA.

 At rehearsals with my B-Boys for our Formula One performance in Malaysia this weekend.
Na próbach z moimi B-Boys do występu w ten weekend podczas Formuły 1 w Malezji.

Yeah that's right
Tak to prawda

I will crush your balls.
Zmiażdżę twoje jaja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz