2012-07-25

Backstreet Boys - 31 Day Challenge, Day 25

Dzień 25 - Ulubiony gif
Więc jeśli muszę wybierać to:


Day 25 - Favorite gif
So if I have to choose, are:


Jeden ze wszystkimi chłopcami
One with all the boys

Jeden z Nickiem
One of Nick
Jeden z Brianem
One of Brian

Day 16 - solo shots
Backstreet Boys on the 1 place with Top E! 15 Awesomest Boy Bands List

Wczoraj w E! przedstawiono 15 najlepszych boys bandów. Oczywiście Backstreet Boys było na pierwszym miejscu:) Mam dla was urywek programu właśnie z pierwszego miejsca.

Yesterday on E! presents the 15 best boy bands. Of course, the Backstreet Boys were in the first place :). I have for you just a snippet of the program from the first place.