2012-07-04

US Magazine article on AJ having a baby girl.

Wieści szybko się rozchodzą:) Mamy już artykuł o tym, że AJ będzie miał dziewczynkę.

News travels fast :). We already have an article about the fact that AJ will have a baby girl.


Recent photo of Brian


Jak sam Brian powiedział te różowe spodnie są HOT :)

Brian, as he said these pink pants are HOT :)

Nick Carter - The Great DivideAJ will have a baby girl

Hi,

właśnie dzisiaj AJ wraz ze swoją piękną żoną ogłosili, że będą mieli dziewczynkę. Czyli tak jak wszyscy przypuszczali. To będzie pierwsza dziewczynka w zespole. Oby była zdrowa. Będzie nazywała się Ava Jaymes

Today AJ and his beautiful wife announced that they will have a girl. So, just as they all speculated. This will be the first girl in the band. May she be healthy. She will be called Ava Jaymes.

Backstreet Boys - 31 Day Challenge, Day 4


Dzień 4,

Osobiste wspomnienie o Backstreet Boys.
Niestety nie miałam okazji zobaczyć ich na żywo, dlatego moje wspomnienia opierają się jedynie na oglądaniu ich w telewizji lub na internecie. Zawsze z moją najlepszą przyjaciółką tak bardzo się wczuwamy w to oglądanie, że czujemy się prawie jak byśmy były na koncercie. Ale takim największym wspomnieniem jest jak na jakieś święto razem z moimi kuzynkami siedziałyśmy przed telewizorem i oglądałyśmy koncert chłopców. Mało co się nie popłakałyśmy.


Day 4,

Personal Backstreet Boys Memory.Unfortunately, I had no opportunity to see them live, so my memories are based only on watching them on TV or on the internet. Always with my best friend so much empathy for the vision that we feel almost as if we were at the concert. But this is like the greatest memories of a holiday with my cousins ​​were sitting in front of the TV and watched the concert the boys. There are few things we had not cried.
Backstreet Boys - 31 Day Challenge, Days 1 to 3


OK, więc zaczynam. Przegapiłam początek wyzwania.
1) Ulubiona piosenka -  ciężko będzie wybrać
z dawniejszych utworów to będzie "Aywhere for You"
z nowszych piosenek to napewno - "Bye Bye Love"
2) Ulubiony BSB album - myśle, że muszę powiedzieć o dwóch - "This Is Us" i "Never Gone"
3) Cokolwiek Nick Carter
On jest poprostu najseksowniejszym facetem pod słońcem. To jak on wygląda. jak on się uśmiecha. jak on się rusza, no i oczywiście jak on śpiewa. To wszystko sprawia, że mam dreszcze.


OK, so I start. I missed the beginning of the challenge.
1) Favorite Song - will be hard to choose
the earlier songs it will be "Aywhere for You"
of the newer songs, it's probably - "Bye Bye Love"
2) Favorite BSB album - I think I have to say about the two - "This Is Us" and "Never Gone"
3) Anything Nick Carter
He is just the sexiest guy in the world. This is how it looks. as he smiles. as he moves, and of course how he sings. It all makes me shiver.

Backstreet Boys - 31 Day Challenge

Hi,

Backstreet Boys na swojej stronie zainicjowali z dniem 1 lipca wyzwanie. Ominęłam parę dni. Ale to nic nie szkodzi. Nadrobię je dzisiaj:)

Backstreet Boys on their website was initiated on 1 July challenge. I skipped a couple of days. But that's okay. Make up for it today :)