2012-10-25

24.10.2012 ~ Backstreet Boys in Orlando ^_^

 AJ - Brian always has to get behind the camera. I think he thinks he's the next Ridley Scott. Ha
 Brian zawsze musi stanąć za kamerą. Myślę, że on myśli, że jest następnym Ridleyem Scottem. Ha

 Brian - Then there was 5! Chirp ;)
 Brian - This is where I met AJ Nick and Sweet D for the very first time. April 20th 1993 chirp ;)
 To tam poznałem AJ Nicka i słodkiego D po raz pierwszy. 20 kwietnia 1993 ćwir;)