2012-12-17

Christmas in the home of Brian Littrell

Święta w domu Briana Littrella

 He's back!!! I like him better this year!
Wrócił! Lubię go bardziej w tym roku!
 Baylee's Bathroom Santa tree...yes Bay has a Christmas tree in his bathroom
Świąteczne drzewko w łazience Bayleego... tak Bay ma choinkę w łazience
 My dinning room tree
Moje drzewo w jadalni

New pictures of Ava McLean

Nowe zdjęcia Avy McLean

“Ava eternal forever in my heart! Ps this hurt like a son of a bitch!!!!!”
"Ava na zawsze będzie w moim sercu! Ps to bolało jak cholera!! "