2013-06-25

BackStreet Boys - We've Got It Going On LIVE Private Performance 2013 July FRONT ROW

Tylko popatrzcie na tą choreografię! Chłopcy wyglądają świetnie, zwłaszcza Brian :)

Just look at the choreography! Boys look great, especially Brian :)


Dla tych, którzy nie pamiętają występu sprzed lat...

For those who do not remember the show from years ago ...Backstreet Boys - Radio Promo (Hot 99,5 and z104.3 )

BSB w tym tygodniu robią promocje w stacjach radiowych i odwiedzili Hot 99,5 w Waszyngtonie i z104.3 w Baltimore.

BSB are doing some radio promo this week and they visited Hot 99.5 in Washington D.C. and z104.3 in Baltimore. "In A World Like This" (Hot 99.5)


A capella Permanent Stain en HOT 99 5