2013-03-18

New images from the Nicka Carter's website

Nowe zdjęcia ze strony internetowej Nicka Cartera

 Cant say much but picture is pretty self explanatory
Nie mogę za wiele powiedzieć, ale zdjęcie jest dość wymowne

 A great mind. A great Teacher.
Wielki umysł.Wielki nauczyciel.

 I had to make her do this shoot.
Musiałem ją namawiać do tej sesji.

Welcome to Kitt Fit! - A little video from Nick and Lauren

Witamy w Kitt Fit! - krótkie wideo z Nickiem i LaurenA little video saying "Welcome and Thank you" to our subscribers, from Nick and Lauren
Krótkie video mówiące "Witaj i dziękuję" do naszych subskrybentów od Nicka i Lauren