2012-08-26

Boys will be boys - lyrics

Boys Will Be Boys / Chlopcy beda chlopcami


You've got something / Masz cos
So incredible in my eyes / Tak nieprawdopodobnego w moich oczach
My heart starts bumpin' / Moje serce zaczyna bic szybciej
Whenever you're around / Za kazdym razem kiedy jestes blisko
The world's upside down, / moj swiat przewraca sie do gory nogam
baby / kochanie

But I try to get closer / A kiedy staram sie zblizyc
And you always push me away / Wtedy zawsze mnie odtracasz
Tell me it's much too soon / Mowisz, ze to o wiele za szybko
But I just can't help it / Ale nic na to nie poradze
I always gotta make a play / Zawsze musze prowadzic ta gre

Oooh (2X) Boys will be boys, hey! / Oooh (2x) Chlopcy beda chlopcami
Oooh (2X) baby Boys will be boys / Oooh (2x) Chlopcy beda chlopcami

All my senses go 'round you all the time / Potrafie zapanowac nad moimi zmyslami
Ooh, my invances, I never gonna hope / Ooh, nigdy nie zamierzalem sie bronic
Always gotta lose control / Zawsze trace kontrole
I hear you say / Slysze kiedy mowisz
That you think that we should wait / Ze myslisz iz powinnismy czekac
And I can't hold on any more / Co, jesli nie moge dluzej?
My body's calling for you so please don't hestitate / Moje cialo zbliza sie do ciebie, wiec prosze nie wahaj sie
My body's calling for you so please don't hestitate / Moje cialo zbliza sie do ciebie, wiec prosze nie wahaj sie

Oooh (2X) Boys will be boys / Oooh (2x) Chlopcy beda chlopcami
You wanna know by now baby (2X) / Chcesz wiedzieć teraz kochanie (2x)
Oooh (2X) Boys will be boys / Oooh (2x) Chlopcy beda chlopcami

And I hear you say / I slysze kiedy mowisz
That you think that we should wait / Ze myslisz iz powinnismy czekac
And I can't hold on any more / Co, jesli nie moge dluzej?
My body's calling for you / Moje cialo zbliza sie do ciebie,
So please don't hestitate / wiec prosze nie wahaj sie
My body's calling for you / Moje cialo zbliza sie do ciebie,
So please don't hestitate / wiec prosze nie wahaj sie

Oooh(2X) Boys will be boys (boys will be boys)
Oooh(2X) Boys will be boys (you wanna know by now baby)
Oooh(2X) Boys will be boys (you know I gotta do what I gotta do baby)
Oooh(2X) Boys will be boys (boys will be boys)
Oooh(2X) Boys will be boys

Quit Playing Games (With My Heart) - lyrics


Even in my heart I see /  Nawet w moim sercu widzę 
You're not bein' true to me /  Nie jesteś ze mną szczera 
Deep within my soul I feel /  Głęboko w mej duszy czuję, że 
Nothing's like it used to be /  Nic już nie jest takie jak było 
Sometimes I wish I could turn back time /  Czasami żałuję, że nie mogę cofnąć czasu 
Impossible as it may seem /  To niemożliwe jak może się wydawać, ale 
But I wish I could so bad baby /  Tak bardzo bym tego chciał
Quit playin' games with my heart /  Przestać prowadzić gierki z moim sercem 

Chorus /  Ref.
Quit playin' games with my heart /  Przestać prowadzić gierki z moim sercem 
Before you tear us apart /  Nim nas rodzielisz 
I should have known from the start /  Powinienem wiedzieć od początku 
Before you got in my heart /  Nim dostałaś sie do mojego serca 

I live my life the way /  Żyję tak abyś 
To keep you comin' back to me /  Wróciła do mnie 
Everything I do is for you /  Wszystko co robię jest dla ciebie 
So what is it that you can't see /  Wiec co sie dzieje, że tego nie widzisz
Sometimes I wish I could /  Czasami żałuję, że 
Turn back time /  Nie mogę cofnąc czasu 
Impossible as it may seem /  To niemożliwe jak może się wydawać, ale 
But I wish I could so bad /  Tak bym tego chciał
You better quit playin' games with my heart / Lepiej  przestać prowadzić gierki z moim sercem 

Chorus /  Ref.

Quit playin' games /  Przestać prowadzić gierki 
Baby, baby the love that we had was so strong /  Skarbie, Skarbie miłość była taka mocna 
Don't leave me hangin' here forever /  Nie zostawiaj mnie tutaj na zawsze
Oh baby, baby this is not a lie / Oh Skarbie, Skarbie to nie kłamstwo
Let's stop this tonight /  Skończmy z tym tej nocy 

Baby, quit playin' games /  Skarbie,  przestać prowadzić gierki 
Sometimes I wish I could /  Czasami żałuję, że 
Turn back time / Nie mogę cofnąc czasu 
Impossible as it may seem /  To niemożliwe jak może się wydawać, ale 
But I wish I could so bad, baby /  Tak bym tego chciał skarbie, skarbie
Quit playin' games with may heart /  Więc przestać bawić sie z moim sercem 

I'll Never Break Your Heart - lyrics

I'll never breack your heart / Nigdy nie złamię Ci serca


Baby I know you are hurting /  Małą, wiem, że jesteś zraniona 
Right now you feel like you could never love again /  Czujesz, że nigdy nie będziesz mogła pokochać znów 
Now all I ask is for a chance /  Teraz, wszystko o co Cię proszę to szansa
To prove that I love you /  By udowodnić Ci, że Cię kocham 

From the first day /  Od pierwszego dnia 
That I saw your smiling face /  Kiedy zobaczyłem Twoją uśmiechniętą twarz 
Honey, I knew That we would /  Kochanie, wiedziałem, że moglibyśmy 
be together forever /  Być razem, na zawsze 
ooh when I asked you out /  Oh kiedy Cię o to zapytałem 
You said no but I found out /  Opowiedziałaś nie, ale dowiedziałem się 
Darling That you’d been hurt /  Najdroższa, że zostałaś zraniona 
You felt that you’d never love again /  Czujesz, że nigdy nie będziesz mogła pokochać znów 
I deserve a try honey just once /  Zasługuję na próbę, kochanie, jeszcze jedną 
Give me a chance and I’ll prove this all wrong /  Daj mi tę szansę, a udowodnię, że to wszystko co przeszłaś
You walked in, you were so quick to judge /  Tak szybko oceniłaś 
But honey he’s nothing kike me /  Ale kochanie, ja nie jestem taki jak on 

Chorus /  Ref: 
I’ll never break your heart /  Nigdy nie złamię Ci serca
I’ll never make you cry /  Nigdy nie sprawię, że będziesz płakała 
I’d ratherdie than live without you /  Prędzej umrę niż będę żył bez Ciebie 
I’ll give you all of me /  Dam Ci całego mnie 
Honey, that’s no lie (2x) /  Kochanie, to wszystko jest prawdą x2 

As I walked by you /  Z upływem czasu 
Will you get to know me /  Poznasz mnie 
A little more better /  Trochę lepiej 
Girl that’s the way love goes Baby, Baby /  Dziewczyno, w ten sposób rozwija się miłość, Mała, Mała 
And I know you’re afraid /  Wiem, że się boisz
To let your feelings show /  Okazać swoje uczucia 
And I understand /  I rozumiem 
But girl it’s time to let go / Dziewczyno, to jest czas by je wypuścić
I deserve a try honey /  Otrzymałem szansę kochanie 
Just once /  Tylko jedną 
give me a chance and I’ll prove this all wrong /  Daj mi szansę, a udowodnię Ci, że wszystko co złe przeszłaś
You walked in, you were so quick to judge /  Tak szybko oceniłaś
But honey he’s nothing like me /  Ale kochanie, ja nie jestem taki jak on 
Darling why can’t you see /  Najdroższa, dlaczego tego nie widzisz? 

Chorus (2x) / Refren (2x)

Bridge
No way, no how / Nie ma mowy
I’ll make you cry / Nie sprawię, że będziesz płakała
(2x)

Chorus

Backstreet Boys & NKOTB - MEDLEY ( Live Today Show 06-03-2011)