2013-04-20

Backstreet Boys follow me on Twitter!!!

Backstreet Boys śledzą mnie na Twitterze!!!

Jedno z moich marzeń się spełniło. Teraz tylko niech chłopcy przyjadą na koncert do Polski:)

One of my dreams come true. Now just let the boys come to a concert in Poland :)


20th Backstreet Boys Anniversary ~ 2008

 20. rocznica Backstreet Boys ~ 200820th Backstreet Boys Anniversary ~ 2007

 20. rocznica Backstreet Boys ~ 2007
20th Backstreet Boys Anniversary ~ 2006

20. rocznica Backstreet Boys ~ 2006


20th Backstreet Boys Anniversary ~ 2005

20. rocznica Backstreet Boys ~ 2005

20th Backstreet Boys Anniversary ~ 2004

20. rocznica Backstreet Boys ~ 2004

W 2004 roku chłopcy zrobili sobie przerwę, więc jedyne zdjęcie z tego roku to ten kolaż przez nich zrobiony.

In 2004, the boys took a break, so the only picture of the year is this collage made ​​by them.


20th Backstreet Boys Anniversary ~ 2003

20. rocznica Backstreet Boys ~ 2003

 Ready for 2003?

Odcinek Oprahy, w którym AJ mówił o swoim odwyku.
Episode Oprahy where AJ talked about his rehab.

Photos of Backstreet Boys photo session on the occasion of the twentieth anniversary of the band

Zdjęcia z sesji zdjęciowej Backstreet Boys z okazji dwudziestej rocznicy powstania zespołu

Chłopcy zmienili wygląd swojej strony internetowej, która wygląda teraz niesamowicie. Popatrzcie sami...

The boys changed the look of their website, which now looks amazing. See for yourself ...
No i na tej też stronie opublikowali zdjęcia z sesji fotograficznej z okazji 20lecia lub może sesji do nowego albumu? :)
Well, on this side also published a photo of a photo session on the occasion of 20th anniversary or maybe session for the new album? :)