2012-10-26

2001 ~ Diary
Backstreet Boys for Christmas

Backstreet Boys na święta

Chłopcy znów wspomnieli o świątecznym projekcie. Podobno Nick mówił, że będzie to jedynie jedna piosenka, a nie cały album. Mimo wszystko już nie mogę się doczekać świąt!

The boys once again have mentioned Christmas project. Nick supposedly said that it will be only one song, not the whole album. After all, I already can not wait for Christmas!

Backstreet Boys:
Think of us as Santa's elves... Can't wait to show you what we've been working on this year!
 Pomyśl o nas, jak o elfach Świętego Mikołaja ... Nie możemy się doczekać, aby pokazać wam nad czym pracowaliśmy w tym roku!

25.10.2012 ~ Backstreet Boys Make a documentary film - the onward journey

Backstreet Boys kręcą film dokumentalny - dalsza podróż
 AJ - “What an awesome welcome home for nick at his first elementary school!!!”
Co za niesamowite powitanie dla Nicka w jego pierwszej szkole podstawowej!