2013-03-11

New pictures of the boys (again in the studio)

Nowe zdjęcia chłopców (znów w studiu)

Still working! Headed back east tonight after I finish. - Brian on Instagram
 Nadal pracuję! Wieczorem po skończeniu pracy ruszę z powrotem na wschód. - Brian na Instagram

 “Back in the studio again wrapping up stuff with just me and nick. Than its off to the gym. Hope y’all had a great weekend.” (AJ’s intagram)
"Z powrotem w studio kończenie rzeczy z tylko ja i Nick. Potem na siłownie. Mam nadzieję, że wszyscy, mieliśie wspaniały weekend. "(Intagram AJ)


Glee's Bye Bye Bye/I Want It That Way