2012-12-10

7.12.2012 ~ AJ McLean hosts TMZ (Full Episode)


05.12.2012 ~ Brian in LA7.12.2012 ~ Nick Carter on WhoSay


Nick Carter on WhoSay
Getting this record done.7.12.2012 ~ Backstreet Boys back in the studio


Backstreet Boys znów w studio

Parę dni temu Kevin podzielił się z Nami zdjęciami ze studia nagraniowego.
A few days ago, Kevin shared with us photos from the studio.
Następnie Brian pokazał Nam jak to wygląda z jego strony ;)
Then Brian showed us how it looks from his side;)
Cool setting makes for good music. Chirp
Nick też udostępnił jedną fotkę.