Nick Carter

Nick Carter ( 32 lata)


Nickolas Gene "Nick" Carter (ur. 28 stycznia 1980), amerykański piosenkarz, tancerz, muzyk, piosenkarz i aktor. Jest najbardziej znany jako członek grupy pop Backstreet Boys. Podczas przerw w występach zespołu wydał dwa albumy solowe, Now Or Never i I'm Taking Off. Okolicznościowo występuje w telewizji, wystąpił także w swoim własnym reality show , House of Carters. Zyskał sławę pod koniec lat 1990 i na początku 2000, jako idol nastolatek. Jest też starszym bratem piosenkarza Aarona Cartera.

Nickolas Gene "Nick" Carter (born January 28, 1980) is an American singer-songwriter, dancer, musician, entertainer and actor. He is best known as a member of the pop group Backstreet Boys. He has released two solo albums, Now Or Never and I'm Taking Off during breaks taken by the Backstreet Boys. He has made occasional television appearances and starred in his own reality show, House of Carters. He gained fame in the late 1990s and early 2000s as a teen idol. He is also the older brother of singer Aaron Carter. 


Wczesne życie i rodzina / Early life and family

Carter urodził się w Jamestown, Nowy Jork, gdzie jego rodzice, Jane Elizabeth (z domu Spaulding) i Robert Gene Carter, mieli bar o nazwie Rebel Yankee. Kilka lat później, rodzina przeniosła się do Ruskin, Floryda i zarządzała Garden Villa Retirement Home. Do rodzeństwa Cartera mależą: BJ (Bobbie Jean), Leslie (06 czerwca 1986 - 31 stycznia 2012) oraz bliźnięta Aaron i Angel (ur. 07 grudnia 1987).
Robert G. Carter ma córkę, Virginia (ur. 1972), z poprzedniego małżeństwa. Rodzice Nicka rozwiedli się w 2003 roku. Jego ojciec ożenił się ponownie z Ginger R. Elrod (ur. 05 grudnia 1974) w 2004 r., a w czerwcu 2005 roku urodził się im syn, Kaden Brent.

Carter was born in Jamestown, New York, where his parents, Jane Elizabeth (née Spaulding) and Robert Gene Carter, owned a bar called the Yankee Rebel. Several years later, the family moved to Ruskin, Florida and managed the Garden Villa Retirement Home, where they added to the family. Carter's siblings are: B.J. (Bobbie Jean); Leslie (June 6, 1986 – January 31, 2012); and twins Aaron and Angel (born December 7, 1987).
Robert G. Carter has a daughter, Virginia (born 1972), from a previous marriage. Carter's parents divorced in 2003. His father remarried, to Ginger R. Elrod (born December 5, 1974) in 2004, and had a son, Kaden Brent, in June 2005.


Kariera / Career

Wczesne lata / Early years

Carter rozpoczął przesłuchania do ról aktorskich na początku lat 1990 i pojawiał się w wielu reklamach. Później zagrał malutką rolę w tle w 1990 w filmie Johnny'ego Deppa Edward Nożycoręki, jako dziecko bawiące się na placu zabaw. Nick wiele coverów utworów spopularyzowanych przez innych artystów, w latach 1980, w tym "Breaking Up Is Hard to Do" oraz "Uptown Girl". Niektóre z tych wczesnych nagrań zostały wydane w 2002 na płycie CD zatytułowanej Przed Backstreet Boys 1989/93 przez Dyenamic Discs, Inc

Carter began auditioning for acting roles in the early 1990s, and appeared in many commercials. He later made a tiny background appearance in the 1990 Johnny Depp film Edward Scissorhands, as a kid playing on a slip and slide. Nick covered a number of songs made popular by other artists in the late 1980s including "Breaking Up Is Hard to Do" and "Uptown Girl". Some of these early recordings were released in 2002 on the CD titled Before the Backstreet Boys 1989–1993 by Dyenamic Discs, Inc.


Backstreet Boys

Carter, A.J. McLean, Brian Littrell, Howie Dorough i Kevin Richardson założyli pop grupę Backstreet Boys, z dwunastoletnim Carterem,  który był najmłodszy.Zespół nagrał kilka albumów, począwszy od połowy lat 1990, udał się na przerwę, a powrócił w 2003, wydając albumy, ostatni w 2009 This Is Us. W lipcu 2012 roku zaczęli pracować nad nowym albumem, który ma zostać wydany w 2013 roku.


Carter, A.J. McLean, Brian Littrell, Howie Dorough, and Kevin Richardson formed the pop group Backstreet Boys, with Carter, at 12, the youngest member. The group recorded several albums, beginning in the mid-1990s, went on hiatus, and regrouped in 2003, releasing albums as late as 2009's This Is Us. As of July 2012, they are working on their new album which is to be released in 2013.


Kariera solowa / Solo career

Now Or Never został wydany 29 października 2002 r. , osiągnął 17 miejsce na liście Billboard 200 i był pokryty złotem, zarówno w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.Pierwszy singiel, "Help Me" osiągnął istotny sukces na całym świecie, podczas gdy drugi singiel "I Got You" był wielkim hitem w Europie.Album brylował na listach przebojów w wielu krajach. Rozpoczął również światową trasę koncertową w celu promowania albumu. Był jednym z "50 Najbardziej Pięknych Ludzi" według People Magazine  w 2000 i "Najseksowniejszym Mężczyzną na Świecie" wg. magazynu CosmoGirl w 2002, pokonując takich konkurentów, jak aktor Brad Pitt czy rywala gwiazdy pop Justina Timberlaka.
Nick rozpoczął pracę nad swoim drugim solowym albumem w 2003 roku, ale nagrania zostały przerwane, gdy Backstreet Boys wrócili do studia. Jeden z utworów z wcześniejszych nagrań został wykorzystany jako motyw przewodni do serialu House of Carters w 2006 roku. "Let It Go" została napisana przez Nicka Cartera, Matthew Gerrard, i Bridget Louise Benenate.
Carter w 2009 roku w duecie z piosenkarką pop Jennifer Paige nagrał piosenkę o nazwie Beautiful Lie. W 2010 roku, Nick Carter zaczął nagrywać utwory na swój drugi solowy album, pracując z Rami Yacoub, Carl Falk, Toby Gad, Josh Hoge, Claude Kelly, oraz wielu innymi. Nowy album Cartera pt 'm Taking Off, został wydany 2 lutego 2011 roku w Japonii, w Niemczech, 3 czerwca 2011 roku w Stanach Zjednoczonych, a poprzez iTunes 24 maja. W czerwcu 2011 roku drugi solowy album Nicka osiągnął nr 8 w Japonii, sprzedał się w ponad 20.000 egzemplarzy.
Carter założył także własną wytwórnią Kaotic, Inc

Now Or Never was released on October 29, 2002, and it reached No. 17 on Billboard 200 and was certified gold, both in the United States and Canada. The lead single, "Help Me" achieved considerable worldwide success while the other single, "I Got You" was a minor hit in Europe. The album made the charts in many countries as well. He also launched a worldwide tour in support of the album. He was one of People Magazine's "50 Most Beautiful People" in 2000 and Cosmogirl magazine's "Sexiest Man in the World" in 2002, beating out such competition as actor Brad Pitt and rival pop star Justin Timberlake.

Nick began work on his second solo album in 2003, but the recordings were aborted when the Backstreet Boys returned to the studio. One of the tracks from the earlier recording sessions was used as the theme song to the television series House of Carters in 2006. "Let It Go" was written by Nick Carter, Matthew Gerrard, and Bridget Louise Benenate.
Carter recorded a duet with pop singer Jennifer Paige called Beautiful Lie in 2009. In 2010, Nick Carter started recording new songs for his second solo album, working with Rami Yacoub, Carl Falk, Toby Gad, Josh Hoge, Claude Kelly, among many others. Carter's new album titled I'm Taking Off, was released on February 2, 2011 in Japan, in Germany on June 3, 2011 and in the USA via iTunes on May 24. As of June 2011, Nick's second solo album reached No. 8 in Japan, selling over 20,000 copies.
Carter also started his own record label Kaotic, Inc.


Kariera Aktorska / Acting career

W październiku 2004 r., Carter zagrał jako lokalny bully Brody w ABC Family Halloween, The Hollow, przeciwko Kevinowi Zegersowi.
Carter i jego rodzeństwo wystąpili w reality show, House of Carters, który miał premierę 2 października 2006 r. na E!.Seria opowiada o zjednoczeniu się całej piątki rodzeństwa Carter, którzy zamieszkali w tym samym domu, a także zawiera osobiste momenty ich wzlotów i upadków.
Wystąpił dwa razy w TV show "8 Simple Rules", a także pojawił się w "American Dreams". W 2007 roku Carter sfilmował film niezależny Fast Glass z Brandon Quinn, Andrew Keegan, Natalia Cigliuti, Greg Grunberg, a Reno Wilson. Pierwotnie miał się on ukazać w 2008 roku, ale został wydany jako film direct-to-video w 2010 roku. W 2012 roku pojawił się gościnnie na 90210.


In October 2004, Carter starred as local bully Brody in the ABC Family Halloween special, The Hollow, opposite Kevin Zegers.
Carter and his siblings starred in a reality television show, House of Carters, which premiered on October 2, 2006 on E!. The series features all five Carter siblings reuniting to live in the same house, as well as feature in-depth moments of their ups and downs.

He made two appearances on the TV show "8 Simple Rules", and also appeared on "American Dreams". In 2007, Carter filmed the independent movie Fast Glass with Brandon Quinn, Andrew Keegan, Natalia Cigliuti, Greg Grunberg, and Reno Wilson. It was originally scheduled for release in 2008, but was released as direct-to-video movie in 2010. In 2012, he made a guest appearance on 90210.


Życie osobiste / Personal life

Problemy Zdrowotne / Health problems

Carter przyznał się do trwającej walki z narkotykami i nadużywaniem alkoholu. Mówi, że stał się trzeźwy po wykryciu u niego kardiomiopatii, uświadomił sobie, że mógłby umrzeć, gdyby nie dokonał wielkich zmian w stylu życia.Piosenkarz przyznaje, że kolega z Backstreet Boys, Kevinowi Richardsonowi pomógł mu obrócić swoje życie, dając mu książkę Normana Vincenta Peale "Dlaczego Niektórzy Pozytywni Myśliciele Uzyskują Potężne Wyniki". Po przeczytaniu tej książki zaczął prowadzić zdrowszy styl życia, mówiąc: "Praca z pewnością pomogła mi w poczuciu własnej wartości, a to przyczyniło się w pewnym stopniu zepchnąć to wszystko na bok. Właśnie zacząłem zastępując picie i imprezy ... na zdrowsze rzeczy takie jak sport, gry wideo."
W dniu 19 lutego 2009 r., Carter pojawił się w Ellen DeGeneres Show, by pomówić o swojej przeszłości, na temat narkotyków i uzależnień alkoholowych. Tutaj możecie obejrzeć ten odcinek.

Carter has acknowledged ongoing struggles with drugs and alcohol abuse. He says that he became sober after being diagnosed with cardiomyopathy and realized that he could die if he did not make major lifestyle changes. The singer credits fellow Backstreet Boys member Kevin Richardson for helping him turn his life around by giving him Norman Vincent Peale's book Why Some Positive Thinkers Get Powerful Results. After reading that book he started a healthier lifestyle, saying "Working out definitely helped my self esteem, and it helped to kind of push it all aside. I just started replacing drinking and the parties...with healthier things like sports, video games."
On February 19, 2009, Carter appeared on The Ellen DeGeneres Show to speak about his past on drugs and alcohol addictions. Here you can watch this episode.

Praca Humanitarna / Humanitarian work

Carter został wybrany na nowego ambasadora Narodów Zjednoczonych Specjalnego Roku Delfinów (YoD), w dniu 17 maja 2007 był przedstawicielem Programu Ochrony Środowiska ONZ na Konwencji o ochronie wędrownych gatunków oraz Towarzystwa Ochrony Wielorybów i Delfinów. NagraL nową piosenkę i wideo z których wszystkie wpływów zostały przekazane na ten projekt, złożył publiczne oświadczenie i pojawiał się w lokalnych szkołach. Carter stwierdził, że ma w sobie pasję do środowiska naturalnego i oceanów. Pracował z Programem Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska (UNEP) i Coral Reef Action Network (ICRAN).

Carter was announced as the new United Nations Special Ambassador for the Year of the Dolphin (YoD) on May 17, 2007 representing the United Nations Environment Programme, the Convention on Migratory Species, and the Whale and Dolphin Conservation Society. He was to record a new song and video with all proceeds going to this project, make a public service announcement and appear at local schools. Carter has stated that he has a passion for the environment and its oceans. He has worked with the United Nations Environmental Program (UNEP) and the Coral Reef Action Network (ICRAN).

Dyskografia

Albumy:

Single:

2002- Help Me
2003- I Got You
2011- Burning Up

Filmografia / Filmography

TV series & Movies
YearFilmRoleNotes
1998Sabrina The Teenage WitchHimselfEpisode: "Battle of the bands"
1998–1999Saturday Night LiveHimself and Musical guest"Julianne Moore/Backstreet Boys" (Season 23: episode 16)
"Sarah Michelle Gellar/Backstreet Boys" (Season 24: episode 19)
2002American DreamsJay BlackEpisode: "Soldier Boy"
2002ArthurHimselfEpisode: "Arthurs it's only rock and roll" Guest Voice
2002All ThatHimselfSketch Performance
2002Sesame StreetHimselfappeared with Aaron Carter
20038 Simple RulesBen HatcherSeason 1: Episodes 17 and 18
2003PunkedHimselfSeason 2
2004The HollowBrodyABC TV Movie
2005The Ellen Degeneres ShowHimselfMusicial Guest With The Backstreet Boys
2006House of CartersHimselfReality show
2010Kill SpeedForemandirect-to-video
2010The PendantBarrettActor and director
2011Dr. PhilHimselfInterview and a performance of "Burning Up"
201290210HimselfSpecial guest
2012Late Night with Jimmy FallonHimselfMusical Guest with Backstreet Boys

4 komentarze: