2013-04-10

20th Backstreet Boys Anniversary ~ 1998

20. rocznica Backstreet Boys ~ 1998

 Today's BSB 20 Countdown photo is from 1998! Who knew we could make tiki torches look so good? :)
Dzisiejszym zdjęciem z odliczania BSB20 jest zdjęcie z 1998 roku! Kto by pomyślał, że sprawimy, że pochodnie tiki będą wyglądać tak dobrze? :)


20th Backstreet Boys Anniversary ~ 1997

20. rocznica Backstreet Boys ~ 1997

 Next up on the BSB 20 Countdown is 1997. Only 15 more days until our 20th Anniversary!
Następny w kolejce w odliczanie BSB20 jest rok 1997. Tylko 15 dni do naszego 20-lecia!