Brian Littrell

Brian Littrell (38 lat)

(ur. 20 lutego 1975) to amerykański piosenkarz i autor tekstów oraz okazjonalnie aktor, najbardziej znany jako członek Backstreet Boys. Nagrywa także współczesną muzyką chrześcijańską i w 2006 roku wydał solowy album, Welcome Home. Brian zajął 4 miejsce w Top 20 singli muzyki chrześcijańskiej w USA.Littrell był także sędzia na 8 corocznym rozdaniu nagród muzyki niezależnej, by wspierać kariery niezależnych artystów.

(born February 20, 1975) is an American singer-songwriter and occasional actor, best known as a member of the Backstreet Boys. He is also a contemporary Christian recording artist and released a solo album, Welcome Home, in 2006. Brian has 4 Top 20 solo singles in the US Christian chart.Littrell was also a judge for the 8th annual Independent Music Awards to support independent artists' careers.

Biografia / Biography

Brian Littrell urodził się w Lexington, Kentucky w Stanach Zjednoczonych. Ma starszego brata, i jest kuzynem kolegi z Backstreet Boys - Kevina Richardsona. Najpierw zaczął śpiewać w chórze w kościele do którego uczęszczał w Lexington. Muzyka zawsze była dla niego ważna, a on pierwotnie planował, że po skończeniu szkoły zostanie pastorem od muzyki. Podczas liceum Littrell zmienił plany i przyjął ofertę przyłączenia do zespołu wokalnego, który odniósł wielki sukces - Backstreet Boys.

Brian Littrell was born in Lexington, Kentucky, United States. He has an older brother, and is the cousin of fellow Backstreet Boys member Kevin Richardson. He first started to sing in the choir of his Lexington Baptist church. Music was always important to him, and he originally planned on entering school to become a music minister. While a senior in high school, Littrell changed plans and accepted the offer to join what became the very successful vocal harmony group, the Backstreet Boys.


Kariera / Career

Backstreet Boys


Do przyłączenia się do Backstreet Boys zaprosił Briana jego kuzyn - Kevin Richardson. Po dołączeniu Briana Littrella, kwintet oficjalnie nabrał kształtu. Na początku zespól nie odniósł sukcesu w Stanach Zjednoczonych mimo, że ich pierwszy singiel był hitem w stacji radiowej w Orlando. Manager zespołu Lou Pearlman wysłał Backstreet Boys do Europy, gdzie w 1995 roku stał się komercyjnym sukcesem. Stali się  bardzo popularni w Europie, Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych w końcówce lat 90 i na początku 2000. W tym czasie zespół wydał cztery albumy, Backstreet Boys Backstreet's Back, Millennium i Black & Blue, następnie album największych hitów Hits: Chapter One. Po przerwie, która trwała trzy lata powrócili z albumem Never Gone następnie Unbreakable i This is Us. W lipcu 2012 roku zaczęli nagrywanie nowego albumu w Londynie, który ukaże się w kwietniu 2013r., na 20 rocznicę powstania zespołu.
W 1997 Littrell odegrał kluczową rolę w pozewie przeciwko grupie menedżerów Lou Pearlman i Trans Continental, twierdząc, że Pearlman niebył uczciwy co do o obrotu uzyskanego przez grupę. W następnym roku, McLean, Richardson i Dorough dołączyli do pozwu, który ostatecznie doprowadził do ​​wielu rozliczeń, których szczegóły nie zostały ujawnione.

Brian's cousin Kevin Richardson called on him to join the Backstreet Boys. After the joining of Brian Littrell, the quintet officially took shape. In the beginning, there was no success in the United States, even though the first single had been a hit on Orlando radio stations. The band manager Lou Pearlman marketed the Backstreet Boys in Europe, where they became commercially successful in 1995. They became hugely popular in Europe, Latin America and the United States in the late 1990s and the early 2000s. During this time they released four albums, Backstreet Boys, Backstreet's Back, Millennium and Black & Blue followed by a greatest hits album, The Hits: Chapter One. After a three-year gap, they released their comeback album, Never Gone followed by Unbreakable and This is Us. As of July 2012, they are recording a new album in London which will be released in April 2013, on the 20th anniversary of the band.
In 1997 Littrell was instrumental in bringing a lawsuit against the group's managers Lou Pearlman and Trans Continental claiming that Pearlman has not been truthful about the earnings made by the group. In the following year, McLean, Richardson and Dorough joined the lawsuit which eventually resulted in a number of settlements, details of which were not disclosed.

Kariera w muzyce chrześcijańskiej / Career in Christian music


Wierny chrześcijanin, Littrell stwierdził, że on uważa, że ​​jest obowiązkiem chrześcijan, aby być otwartym na ich wiarę, mówiąc: "Myślę, że jako chrześcijanie musimy wziąć się za ręce i razem chwalić Boga i rozmawiać o naszej wierze publicznie i mówić o wszystkich rzeczach, które w naszym życiu uczynił dla nas Bóg, aby dotykać innych ludzi.". Littrell, który był nowo narodzonym chrześcijaninem w wieku 8 lat powiedział, że sukces w życiu przypisuje Bogu, i że wiara była zawsze "niezwykle ważną rzeczą" w jego życiu.
Littrell postanowił nagrać album chrześcijański i stać się współczesnym chrześcijańskim piosenkarzem pozostając w zespole. W lecie 2005 (4 lipca) solowy singiel Briana "In Christ Alone" uplasował się na pierwszym miejscu Chrezścijańskiej Listy i piosenka Littrella "In Christ Alone" została laureatem nagrody GMA Musicdla najbardziej inspirującej piosenki roku 2006, która zarówno otrzymała wyróżnienie w tej kategorii w roku 1993, a w 1994 została piosenką roku na rozdaniu nagród muzycznych GMA.
Pierwszy solowy album Briana, Welcome Home został wydany 2 maja 2006 r., który tak jak projekty Backstreet Boys, jest wydany przez Sony BMG. Album zadebiutował na nr 74 listy Billboard 200 i nr 3 na chrześcijańskiej liscie przebojów, a obecnie sprzedał ponad 100.000 egzemplarzy. Z albumu zostały wydane trzy single.Pierwszy singiel "Welcome Home (You)" osiągnął drugie miejsce na amerykańskiej Christian Charts i nr 1 na Reach FM's Top 40 i na chrześcijańskiej liście piosenek inspirujących R & R i pozostał tam przez 3 tygodnie.Drugim singlem z albumu był "Wish", a w 2007 został wydany trzeci singiel "Over My Head".

A faithful Christian, Littrell has stated that he believes it is the duty of Christians to be open about their faith, saying, "I think as Christians we need to join hands and mount up together and lift God up and talk about our faith publicly and talk about all of the things God has done for us in our life to touch other people." Littrell, who has been a born again Christian since age 8 has said that he attributes his success in life to God, and that his faith has always been "the utmost important thing" in his life.
Littrell decided to make a Christian album and become a contemporary Christian singer, while maintaining his duties as a member of the Backstreet Boys. In the summer of 2005 Brian's solo single "In Christ Alone" went to No. 1 on the Christian Charts on July 4 and Littrell was the winner of the 2006 GMA Music Award for Inspirational Recorded Song of the Year, "In Christ Alone," which won both the 1993 award in this category and the 1994 Song of the Year at the GMA Music Awards.
Brian's first solo album, Welcome Home was released on May 2, 2006, which like the Backstreet Boys projects, is a Sony BMG release. The album peaked at No. 74 on the Billboard 200 and No. 3 on the Christian Charts, and has currently sold over 100,000 copies. Three singles were released from the album. The first single "Welcome Home (You)" reached No. 2 on the US Christian Charts and No. 1 on Reach FM's Top 40 chart and the R&R Christian Inspirational Chart staying there for 3 weeks. The second single from the album was "Wish" and in 2007 the third single "Over My Head" was released.

Specjalne występy w TV / Special TV appearances


Littrell pojawiał się razem z The Backstreet Boys w Arturze, Ulicy Sezamkowej i Sabrinie, nastoletniej czarownicay Littrell również występował z The Backstreet Boys m.in. w Saturday Night Live.

Littrell made appearances with The Backstreet Boys on Arthur, Sesame Street, and Sabrina The Teenage Witch. Littrell also performed with The Backstreet Boys among others on Saturday Night Live.

Życie Osobiste / Personal life

Brian Littrell urodził się z wadą serca, która doprowadziła go kilka razy do szpitala ze stanem zagrożenia życia - w ciągu dwóch miesięcy, gdy miał tylko 5 lat, z powodu infekcji bakteryjnej.W czasie operacji na otwartym sercu w 1998 zamknięto otwór, który miał w sercu, jak powiedział w swoim wywiadzie w 2007 roku podczas "Hour of Power". Potem założył "Klub Zdrowego Serca" Briana Littrella, organizację non-profit, która pomaga dzieciom z chorobami serca poprzez pomoc medyczną, finansowe i praktyczną pomoc.
Dwa miesiące po przystąpieniu do Backstreet Boys, Brian zaczął spotykać z Samanthą Stonebraker, relacje tą kontynuował przez cztery lata (1993-1997). Brian nawet przez dwa lata mieszkał z rodziną Samanthy. W 1998 roku, po rozstaniu, wydała ona książkę: Co chcesz wiedzieć: Sekrety Backstreet Boys, o których mogą wiedzieć tylko ich dziewczyny, o ich związku i Backstreet Boys.
W 1997 roku, Littrell spotkał modelkę i aktorkę Leighanne Wallace'a na nagraniu teledysku do singla ""As Long as You Love Me". Oświadczył się w wigilijną noc 1999 roku i pobrali się 2 września 2000 roku w Kościele chrześcijańskim Peachtree Atlancie w Georgii. Oboje są chrześcijaninami. Ich pierwsze dziecko, syn Baylee Thomas Wylee Littrell, urodził się 26 listopada 2002 roku.

Brian Littrell was born with a heart defect that brought him several times into hospital with life-threatening conditions - for two months alone when he was 5 years of age because of a bacterial infection. An open heart surgery in 1998 closed the hole he had in his heart, as he said on his "Hour of Power" interview in 2007. After that he founded the Brian Littrell's "Healthy Heart Club" for kids, a non-profit organization that assists children with heart conditions through medical, financial and practical help.
Two months after joining the Backstreet Boys, Brian started dating Samantha Stonebraker, a relationship that continued for four years (1993–1997). Brian even lived with Samantha's family for two years. In 1998, after their separation, she released the book What You Wanna Know: Backstreet Boys Secrets Only a Girlfriend Can Tell, about their relationship and the Backstreet Boys.
In 1997, Littrell met model and actress Leighanne Wallace at the video shoot for their single "As Long as You Love Me". He proposed on Christmas Eve night of 1999 and they were married on September 2, 2000 at Peachtree Christian Church in Atlanta, Georgia. Both are committed evangelical Christians. Their first child, son Baylee Thomas Wylee Littrell, was born on November 26, 2002.

Dyskografia / Discography

Albumy:

Single:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz