2012-07-28

Backstreet Boys - i'll never break your heart from 1995 to 2012


Backstreet Boys are leaving London

BSB zakończyli pierwszą część nagrań nowej płyty. Dzisiaj wyjechali z Londynu. Jeszcze wczoraj spędzili trochę czasu z fanami:)

BSB completed the first part of recording a new album. Today they left London. Just yesterday, they spent some time with the fans :)


Fanom powiedziano, że będą mogli posłuchać nowych piosenek. Usiedli oni na kanapie. po minucie pierwszej piosenki pojawili się chłopcy. Była to duża niespodzianka dla fanów. Były piosenki, uściski i oczywiście zdjęcia:)

The fans were told that they will be able to listen to new songs. They sat on the couch. After a minute of the first song arrived boys. It was a big surprise for the fans. The songs, hugs and of course the pictures :)

 Tutaj możecie przeczytać artykuł z oficjalnej strony BSB.

Here you can read an article from the official website BSB.