2012-07-18

Day#10: a little writing with Craig David

Dzisiaj chłopcy pracują w studio razem z Craigiem Davidem.

Today, the boys work in the studio with Craig David.
Jeśli ktoś nie pamięta jego piosenek to zapraszam do obejrzenia teledysku. Jest to chyba najbardziej znana jego piosenka "Walking Away".
If someone does not remember his songs, I invite you to watch video. This is perhaps best known for his song "Walking Away".

Backstreet Boys - 31 Day Challenge, Day 18

Dzień 18 - Coś co sprawia, że się śmiejesz

Naprawdę mnie o to pytacie? Przecież w każdym filmiku, w każdym wywiadzie jest coś co sprawia, że się śmieje i to bardzo. No popatrzcie sami...


Day 18 - Something BSB that makes you laugh

Really you ask me about it? But in every movie, every interview is something that makes me laugh, and it very much. Well look for yourself ...
No i ta piosenka Briana.
And this song is Brian.
Zresztą już pisałam na ten temat. Obejrzyjcie te linki:
Anyway, I have written on this subject. Watch these links:
Frick and Frack
Funny moments Backstreet Boys:)
Funny moments Backstreet Boys pt 2


AJ McLean - P.L.A.R.S. New song


Photos in the evening

Tak jak już pisałam chłopcy spędzili wczoraj dużo czasu na popisywaniu autografów. Wyszli wczoraj dość późno ze studia, przez co późno wrócili do domu. Brian jeszcze zanim poszedł spać rozmawiał ze swoją żoną i synkiem. Także myślę, że zasnął koło trzeciej w nocy.

As I wrote yesterday, the boys spent a lot of time signing autographs. They came out quite late yesterday the studio, with the result that they come home late. Brian went to sleep before talking with his wife and son. Also, I think he fell asleep around three in the morning.Backstreet Boys in London, videos

Dzisiaj mam dla was trzy filmiki nakręcone przez fanów. Filmiki zostały nakręcone w ciągu ostatnich dni przy studiu nagraniowym. Chłopcy są bardzo mili dla fanów. Wczoraj spędzili godzinę na dawaniu autografów.

Today I have for you three videos shot by fans. Videos were shot in the last days at the studio. The boys are very nice for the fans. Yesterday they spent an hour on giving autographs.