2012-10-27

Filming a documentary - new pictures

Kręcenie filmu dokumentalnego - nowe zdjęcia

 AJ - Aww little Howie needs a stool to reach the toilet ha
 Aww mały Howie potrzebuje stołka by dosięgnąć do toalety

Zdjęcie chłopców w starym liceum Briana Tates Creek.
Photo of the guys at Brian's old high school Tates Creek today.

 Zdjęcie BSB w Nicka starej szkole tańca.
Photo of BSB at Nick's old dance school.

AJ McLean & Nick Carter - bucks booomb