2012-11-23

Thanksgiving & Tunes: Backstreet Boys

Howie D i Nicky C, za co jesteście wdzięczny w tym roku?

Howie D and Nicky C, what are you thankful for this year?

Ja jestem bardzo wdzięczny za Nicka Cartera

Wiedziałem, że to powie