2012-11-23

Thanksgiving & Tunes: Backstreet Boys

Howie D i Nicky C, za co jesteście wdzięczny w tym roku?

Howie D and Nicky C, what are you thankful for this year?

Ja jestem bardzo wdzięczny za Nicka Cartera

Wiedziałem, że to powie


Ja jestem wdzięczny za Howiego

Tak, bardzo dobrze, że to powiedziałeś

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz