2012-11-17

16.11.2012 ~ Interview with Backstreet Boys on perezhilton.com (photos)

Wywiad z Backstreet Boys na perezhilton.com

Na wspomnianej stronie pojawił się bardzo fajny wywiad z chłopcami. Tutaj macie linka do oryginału. Narazie możemy obejrzeć jedynie fragment wywiadu. W przyszłym tygodniu udostępniony zostanie cały wywiad oraz akustyczny występ chłopców. 
Przesyłam parę fotek, a poniżej przetłumaczony artykuł oraz fragment z wywiadu.

On the page showed up very cool interview with the boys. Here you have a link to the original. For now we see only a part of the interview. Next week will be made ​​available to the entire interview and acoustic performance of boys.
I send some photos and below translated article and fragment of the interview.