2013-04-04

Backstreet Boys new album will be called Timeless or Infinite (chat with Nick Carter)

Najnowszy album Backstreet Boys będzie się nazywał Timeless lub Infinite ( czat z Nickiem Carterem)

Wczoraj (3.04.13) na oficjalnej stronie Nicka Cartera odbył się z nim czat. Był on jednak dostępny jedynie dla członków Fan Clubu. Ze względu na to, że członkostwo jest płatne nie mogłam obejrzeć czatu. Znalazłam jednak dwa krótkie filmiki. Może w późniejszym czasie pojawią się dłuższe filmiki.

Yesterday (04.03.13) on the official website of Nick Carter took a chat with him. However, it was only available for members of the Fan Club. Due to the fact that membership is paid I could not see the chat. However, I found two short videos. Maybe at a later time will appear longer videos.Czat jednak trwał 50 minut, więc znalazłam również artykuł na jego temat na stronie kaos-online.com.

Chat was 50 minutes, so I found the article about it on the website kaos-online.com.

"Everybody (Backstreet’s Back)" Voted Best Backstreet Boys Music Video

"Everybody (Backstreet's Back)" uznany za najlepszy teledysk Backstreet Boys


Backstreet’s Back, alright! Over the past month, we’ve asked fans to vote on their favorite Backstreet Boys music video, and now we have you results. “Everybody (Backstreet’s Back)” took the title of the favorite music video!

Backstreet’s Back, alright! W ciągu ostatnich miesięcy, zapraszaliśmy fanów do głosowania na swój ulubiony teledysk Backstreet Boys, a teraz mamy dla was wyniki. "Everybody (Backstreet Back to)" otrzymał tytuł ulubionego teledysku!

AJ McLean still has his jacket from 1995

AJ McLean nadal ma swoją bluzę z 1995 roku

Z okazji wczorajszego dnia roku 1995 mój ulubiony występ a capella:) Przez tyle lat niezmiennie znajduje się on na pierwszym miejscu. A Wy macie jakieś swoje ulubione występy naszych chłopców??

On the occasion that yesterday was the day in 1995, my favorite performance by a capella :). Consistently for so many years it is in the first place. And you, do you have some of your favorite performances of our boys?

A co do ostatniego filmiku... Popatrzcie na to. AJ nadal ma tą bluzę :) Ja też bym taką chciała:)

And as for the last video ... Look at this. AJ still has the shirt :) I want one too :)

@skulleeroz @backstreetboys #bsb20 - Rochelle

Nostalgia @skulleeroz @backstreetboys #bsb20 #1995 - Rochelle

20th Backstreet Boys Anniversary ~ 1995

20. rocznica Backstreet Boys ~ 1995

Ready for the next BSB 20 countdown photo? Here's 1995!
Gotowi na następne zdjęcie? Oto 1995!