2012-08-24

1997 ~ Smash Hits Awards
After Party with Nick Carter

Dziękuje / Thank you

Dzisiaj ilość wejść na mojego bloga przekroczyła magiczną liczbę 10.000 :). Dziękuję wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili. Również dzisiaj chłopcy znów zreblogowali mój post. Tym razem ten ze zdjęciem kasety VHS z ich koncertu. W podziękowaniu dla wszystkich odwiedzających mój blog mam filmiki z After Party z Nickiem. Miłego oglądania

Today, number of entrances on my blog surpassed the magic number of 10,000 :). Thank you to all those who have contributed to this. Also today, the boys reblogged my post again. This time the photo VHS tapes from their concert. As a thank you for all visitors to my blog I have videos of the After Party with Nick. Enjoy
Nick Carter Afterparty "Burning Up" London 28th April 2012
Nick Carter Afterparty "Fuck You" London 28th April 2012

News from Howie D

Howie będzie mial drugiego synka / Howie will have a second son 

Nie wiem sama dlaczego wcześniej tego nie napisałam. Byłam troche zajęta sprawą innej polskiej strony o BSB. Ale nie ma o czym pisać.
 Najważniejszą wiadomością jest to, że Howie po raz drugi zostanie ojcem.  Będzie miał drugiego synka:). Howie ogłosił tą szczęśliwą wiadomość 22 sierpnia -  w swoje urodziny. Jego pierwszy syn urodził się 6 maja 2009 roku. Gratulujemy Howiemu, ponieważ jako pierwszy z zespołu będzie ojcem dwóch bobasków. Przesyłam do niego 100 buziaków :*

I do not know why I did not write this earlier. I've been a little busy due to other Polish side of the BSB. But there is nothing to write about.
The most important news is that Howie is a father for the second time. It will have a second son :). Howie announced the happy news on August 22 - on his birthday. His first son was born on 6 May 2009. Congratulations Howiebecause he was the first of the team will be the father of two children. I send him 100 kisses: *

BSBBQ more photos

NICK CARTER LEADS THE WAY AS THE BACKSTREET BOYS ENTERED THE "BSBBQ"
THE BACKSTREET BOYS SERVE THEIR FANS SOME FOOD AT THE BSBBQ

The Backstreet Boys At The 2012 Mixtape Festival

Nick Carter in Vancouver - photos

Śliczne zdjęcia / Cute photos