2012-06-21

Doing chores.... Such a good husband

Hej,

     Rochelle pochwaliła się jaki A.J. to dobry mąż. Możemy zobaczyć jak wykonuje prace domowe:) Pisze ona także o tym, że już  3 lipca będą wiedzieli płeć dziecka:)

     Rochelle boasted how A.J. a good husband. We can see how he's doing homework :) She also writes that it already July 3 they will know sex of the baby :)