A.J. McLean

A.J. McLean (35 lat)


Alexander James "A.J." McLean (ur. 09 stycznia 1978), amerykański muzyk, piosenkarz, tancerz, aktor i artysta. Jest członkiem Backstreet Boys.

Alexander James "A.J." McLean (born January 9, 1978) is an American musician, singer, dancer, actor, and entertainer. He is a member of the Backstreet Boys.


Wczesne życie / Early life

McLean urodził się w West Palm Beach na Florydzie Bobowi i Denise (z domu Fernandez) McLean. Po matce ma latynoskie i niemieckie pochodzenie i szkockie, irlandzkie i angielskie po ojcu. Jego rodzice rozwiedli się, gdy A.J. miał cztery lata. W styczniu 1986 roku mając 8 lat, zagrał w swoją pierwszą rolę jako Little Mike w filmie Truth or Dare.
W 1990 roku przeniósł się do Orlando na Florydzie razem z matką i dziadkami by skoncentrować się na jego karierze aktorskiej i muzycznej. Na początku 1990 roku pojawił się w różnych projektach Nickelodeona i Disneya, w tym w show Nickelodeona GUTS, Welcome Freshmen i serialu komediowym o nazwie Hi Honey, I'm Home! w którym grał postać "Skunk". W momencie przystąpienia do Backstreet Boys, on wraz z kolegami z zespołu Brianem Littrell i Nickiem Carterem rzucili szkołę i zakończyli naukę z opiekunem, który dołączył do nich w trasie.


McLean was born in West Palm Beach, Florida to Bob and Denise (née Fernandez) McLean. He is of Latino and German ancestry on his mother's side and Scottish, Irish and English on his father's side. His parents divorced when A.J. was four years old. In January 1986 at 8 years old, he acted in his first role as Little Mike in the 1986 film Truth or Dare.
In 1990, he moved to Orlando, Florida with his mother and grandparents to concentrate on his acting and singing career. In early 1990s he appeared on various Nickelodeon and Disney projects, including the Nickelodeon show GUTS, Welcome Freshmen, and a comedy series called Hi Honey, I'm Home! on which he played a character named "Skunk". Upon joining the Backstreet Boys, he along with band mates Brian Littrell and Nick Carter quit high school and completed their education with a tutor who joined them on the road.

Kariera / Career

Backstreet Boys

McLean, Nick Carter, Howie Dorough, Kevin Richardson, Brian Littrell założyli pop grupę Backstreet Boys w 1993 roku.Grupa odniosła duży sukces w późnych latach 90 i na początku 2000, a od 2012 są w trakcie nagrywania 8-go albumu  studyjnego.

McLean, Nick Carter, Howie Dorough, Kevin Richardson, and Brian Littrell formed the pop group Backstreet Boys in 1993. The group became very successful in late 90s-early 2000s, and as of 2012 they are recording their 8th studio album.

Przedsięwzięcia indywidualne / Solo ventures


Johnny No Name

McLean stworzył postać, którą nazwał "Johnny NoName", aby korzystać z niego jako alter ego. Używa go, jako jego imię, gdy nie występuje z innymi członkami Backstreet Boys.Postać ma podobieństwa do McLean, na przykład, oboje byli wychowywani jedynie przez matki, i mieszkali z dziadkami od najmłodszych lat. Istnieją również różnice - Johnny był w więzieniu, podczas gdy McLean nie. McLean działał okazjonalnie występując w Rock / Metal klubach Nowego Jorku. Założył fundację o nazwie JNN Foundation aby zebrać fundusze na badania nad cukrzycą lub dla innych przyczyn, jak prowadzenie programów muzycznych w szkołach. McLean jako Johnny No Name zrobił również dziewięć tras po miastach by wspierać VH1 Save the Music. Pierwotnie alter ego McLeana nazwało się Suede Johnny. Dzielił on tą nazwę z postaci graną przez Brada Pitta i kiedy studio zagroziło procesem McLean, zmienił nazwę na Johnny No Name.


McLean created a character, whom he named "Johnny NoName", to use as his alter ego. He uses it as his name when not performing with other members of the Backstreet Boys. The character has similarities to McLean; for instance, both had single mothers, and lived with their grandparents from a young age. There are also differences - Johnny has been to prison whereas McLean has not. McLean has occasionally performed in rock/metal clubs around New York as Johnny No Name. He established a foundation called the JNN Foundation to raise funds for diabetes research and other causes like keeping music programs in schools. McLean also did a nine-city tour to support VH1 Save the Music as Johnny No Name. Originally McLean's alter ego was named Johnny Suede. It shared its name with a character played by Brad Pitt and when the studio threatened to sue McLean, he changed the name to Johnny No Name.

Have It All

W marcu 2008, McLean wykonał pierwsze dwa koncerty solowe (jako on sam) w Anaheim House of Blues i The Roxy w Los Angeles.Koncert składał się z jego materiału solowego i solowych wersji hitu Backstreet Boys "Incomplete".Trasę po Europie kontynuował samotnie w maju i czerwcu, równolegle do trasy Backstreet Boys. Tworząc swój projekt solowy, McLean pracował z wokalistą OneRepublic Ryanem Tedderem, producentami Danem Muckalą i Kristian Lundin i plus byłym członkiem N'Sync JC Chasez. W dniu 20 stycznia 2010 roku, to wszystko, zostało wydane w Japonii. Na rejsie z Backstreet Boys w grudniu 2010 potwierdził, że wersja amerykańska będzie wydana 8 lutego 2011 roku.
Od czerwca 2012 roku, McLean pracuje nad drugim solowym albumem.Dnia 23 lipca 2012 roku zamieścił również dwie z jego nowych piosenek na Socialcam, zatytułowane "Peach" i "P.L.A.R.S."

In March 2008, McLean performed his first two solo shows (as himself) at the Anaheim House of Blues and The Roxy in Los Angeles. The show consisted of his solo material and a solo version of the Backstreet Boys hit, "Incomplete". The solo tour continued through Europe in May and June, in parallel to Backstreet Boys tour. While creating his solo project, McLean worked with the OneRepublic vocalist Ryan Tedder, producers Dan Muckala and Kristian Lundin, plus the former 'N Sync member, JC Chasez. On January 20, 2010, Have It All, was released in Japan. He confirmed on the Backstreet Boys cruise in December 2010 that the US version would be released on February 8, 2011.
As of June 2012, McLean is working on his 2nd solo album. He also posted two of his new songs on Socialcam on July 23, 2012, titled "Peach" and "P.L.A.R.S."


Występy w telewizji / Television appearances

W kwietniu 2002 r.AJ pojawił się gościnnie w drugim sezonie Static Shock (animowany w latach 2000-2004) .Tytuł odcinka to "Duped". Występował również jako zawodnik w pierwszym sezonie w Game Show Nickelodeona - Nickelodeon Guts . AJ pojawił się również i występował z The Backstreet Boys w Arturze, Sesame Street, Sabrina, nastoletnia czarownica i Saturday Night Live.

In April 2002, In season 2 of Static Shock (A cartoon from 2000–2004) AJ made a guest appearance on the show. The title of the episode is called "Duped". He also appeared as a contestant in the first season of the Nickelodeon game show Nickelodeon GUTS. AJ also appeared and performed with The Backstreet Boys on Arthur, Sesame Street, Sabrina The Teenage Witch, and Saturday Night Live.

Życie osobiste / Personal life

McLean był uzależniony od narkotyków i alkoholu, dlatego udał się na odwyk w 2001 (i ponownie w roku 2002) po interwencji kolegi z zespołu Kevina Richardsona. Podczas wywiadu dla nowozelandzkiej rozgłośni ZM, McLean opisał swoje nałogi jako najtrudniejsze rzeczy, jakie kiedykolwiek musiał przejść, stwierdzając, że jest to coś z czym walczy każdego dnia. Wrócił na odwyk 3. raz 10 stycznia 2011 powołując się na "powody osobiste", które są najprawdopodobniej związane z jego historią nadużywania alkoholu. W trakcie przygotowań do trasy koncertowej NKOTB i Backstreet Boys, McLean powiedział: "Chcę być zdrowy i występowac i śpiewać dla ludzi będąc najlepszym i najszczęśliwszym". Jego czas na odwyku nie wpłyną na trasę.
Dnia17 grudnia 2011 roku w Beverly Hills, w Kalifornii McLean ożenił się z Rochelle Deanna Karidis, która pomagała mu przezwyciężyć swoje uzależnienie.Reszta Backstreet Boys, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell i Kevin Richardson byli obecni podczas ślubu. W dniu 28 listopada 2012 roku, para powitała na świecie ich pierwsze dziecko, córkę o imieniu Ava Jaymes McLean.


McLean also suffered drug and alcohol addiction which he went to rehab for in 2001 (and again in 2002) following an intervention by bandmate Kevin Richardson. During an interview with New Zealand radio station ZM, McLean described his addictions as the hardest things he has ever had to go through, stating it is something he battles with every day. He checked into rehab for the 3rd time on January 10, 2011 citing "personal reasons" which are most likely related to his history of alcohol abuse. In preparation for the NKOTB and Backstreet Boys tour, McLean has said, "I want to be healthy and perform and sing for people at my very best and happiest." His time in rehab did not affect the tour. 
McLean married Rochelle Deanna Karidis, whom he credits for helping him overcome his addiction, on December 17, 2011 in Beverly Hills, California. The rest of the Backstreet Boys, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, and Kevin Richardson were in attendance. On November 28, 2012, the couple welcomed their first child, a daughter named Ava Jaymes McLean.Dyskografia / Discography

Albumy:

2010- Have It All

Single:

2010- Teenage Wildlife       

1 komentarz: