2012-09-05

Photos, which I did not previously published
AJ n Howie D - Twitter

Nothing like PJ fishing with James in the morning with the NJ in-laws. He caught his FIRST fish ever. So exciting!!! / Nie ma to jak łowienia PJ z Jamesem nad ranem z NJ. Złapał pierwszą rybę kiedykolwiek. Takie ekscytujące!

Per so many request to see my mug again on my profile pic, I have changed it. Not sure if its any better but here you go. Lol / Po tak wielu żądaniach, aby zobaczyć moją gębe ponownie w zdj profilowym, zmieniłem je. Nie wiem, czy na lepsze, ale jest. lol
Lunch with my favorite person in the universe! My beautiful wife n mommy to be. / Obiad z moją ulubioną osobą we wszechświecie! Moją piękna żona i w przyszłości mamusią.

Baby Shopping / Zakupy dla dziecka

Zdjęcia zostały zrobione 2 września. AJ i Rochelle robią zakupy dla swojej jeszcze nienarodzonej córeczki.

The photos were taken on Sept. 2. AJ and Rochelle are doing shopping for their unborn baby girl.


 

2007-10-23 - Backstreet Boys - Freshly Squeezed