2013-04-20

20th Backstreet Boys Anniversary ~ 2004

20. rocznica Backstreet Boys ~ 2004

W 2004 roku chłopcy zrobili sobie przerwę, więc jedyne zdjęcie z tego roku to ten kolaż przez nich zrobiony.

In 2004, the boys took a break, so the only picture of the year is this collage made ​​by them.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz