2013-03-18

New images from the Nicka Carter's website

Nowe zdjęcia ze strony internetowej Nicka Cartera

 Cant say much but picture is pretty self explanatory
Nie mogę za wiele powiedzieć, ale zdjęcie jest dość wymowne

 A great mind. A great Teacher.
Wielki umysł.Wielki nauczyciel.

 I had to make her do this shoot.
Musiałem ją namawiać do tej sesji.


 An erie tree that Lauren took a picture of.
Niesamowite drzewo, którego zdjęcie zrobiła Lauren.

I love Boston. We were about to perform for over 50 thousand people.
Kocham Boston. Występowaliśmy dla ponad 50 tysięcy osób.

 I loved this video shoot. It was so much fun being a vampire.
Kocham ten teledysk. Bycia wampirem to była świetna zabawa.

 I never talk much about her but her and i have the same birthday. Thats a connection.
Nigdy nie mówiłem o niej zbyt wiele, ale obchodzimy urodziny tego samego dnia. To połączenie.

 I took this picture with my Telescope. If you look close youll see an Alien Moon base.
Zrobiłem to zdjęcie z mojego teleskopu. Jeśli przyjrzysz się uważnie zobaczysz Bazę Obcych.

 I took this pic with my BB. Then I messed with it in photoshop.
Zrobiłem te zdj moim BB. Potem przerobiłem je w Photoshopie.

 I will miss him so much.
Tak bardzo mi będzie jego brakowało.

 I would always make Aaron come with me on missions...
Zawszę sprawiałem, że Aaron szedł ze mną na misje...

 In Liverpool i bought Howie his first Bass. I was feeling the spirit of the Beatles and thought it was fitting. That whole tour in Europe howie and I would Jam out in hotel Ball rooms.
W Liverpoolu kupiłem Howiemu jego pierwszy bas. Poczułem ducha Beatlesóe i pomyślałem, że to dobry pomysł. Tą całą trasę po Europie Howie i ja dawaliśmy czadu w salach balowych w  hotelach.

Jenny Mcarthy Jumped my bones lol.
Jenny Mcarthy wskoczyła na moje biodra lol

Justin Segura and I played around with slow motion Photography that night. Very ghostly.
Justin Segura i ja bawiliśmy się tej nocy fotografią slow motion. Bardzo upiorne.

Love performing on Jimmys show. This was with lindsey.
Kocham występować w programie Jimmyego. To było z Lindsey.

My Grandma, moms mom. Me AC and Angel. I love them all.
Moja babcia, mama mamusi. Ja AC i Angel. Kocham ich wszystkich.

She actually is a great golfer!
Ona rzeczywiście jest świetnym golfistą!

She worked really hard to look this way. Very proud.
Pracowała bardzo ciężko, by  tak wyglądać. Jestem bardzo dumny.

Out on a hike. Backbone trail in Malibu.
Na wycieczce. Szlak Backbone w Malibu.

Takes a lot of guts.
Wymaga dużo odwagi.

We lived in London for a month. So while filming new BSB movie we went to the park.
Żyliśmy w Londynie przez miesiąc. Więc podczas kręcenia nowego filmu BSB poszliśmy do parku.

We visited our first rehearsal warehouse for our new docu MOVIE coming out soon.
Odwiedziliśmy naszą pierwszą salę prób podczas nagrywania naszego nowego filmu dokumentalnego,który ukaże się już niebawem.

We would take trips to visit Great Granpa. He played the pipe Organ in Church.
Byliśmy na wycieczce aby odwiedzić Wielkiego Dziadka. Grał na organach piszczałkowych w kościele.

We love meditating.
Kochamy medytować.
a great exercise.
świetne ćwiczenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz