2012-12-17

Christmas in the home of Brian Littrell

Święta w domu Briana Littrella

 He's back!!! I like him better this year!
Wrócił! Lubię go bardziej w tym roku!
 Baylee's Bathroom Santa tree...yes Bay has a Christmas tree in his bathroom
Świąteczne drzewko w łazience Bayleego... tak Bay ma choinkę w łazience
 My dinning room tree
Moje drzewo w jadalni


 Finished another tree!
Skończyłam dekorować kolejne drzewko!
 And the mantle in the same room!
Looks like Mr. Claus came early! Chirp

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz