2013-03-19

New images from the Nick Carter's website - part2

Nowe zdjęcia ze strony internetowej Nicka Cartera - część 2

 During the video shoot for this song I asked for a helicopter shot. This was right before the sun set.
Podczas kręcenia video do tej piosenki poprosiłem o zdjęcie z helikopterem. To było tuż przed zachodem słońca.

 After Lo won her Pro card we relaxed watching the bucs get their butts kicked.
Po tym jak Lo zdobyła swoją Pro Card odpoczywaliśmy oglądając jak Bucsi dostają niezły wycisk.

 Great performance at Jimmy Fallon
Świetna występ u Jimmiego Fallona


 Damn boat kept breaking down lol
Cholera łódź ciągle się psuje lol

 Lauren came out of the water at the right second. I caught this.
Lauren wyszła z wody w odpowiedniej sekundzie. Udało mi się to złapać.

 Lauren's dad Larry and I played to the stars in palm desert.
Ojciec Lauren Larry i ja graliśmy w świetle gwiazd w Palm Desert.

 There was a piano in the corner and I decided to play a dark tune to get all the actors in the mood
W rogu stało pianino i postanowiłem zagrać mroczną melodię, aby wszystkich aktorów wprowadzić w właściwy nastrój.

 Rami and I went to the Maroon 5 party. It was amazing!
Rami i ja poszliśmy na imprezę do Maroon 5. Było niesamowicie!

This was during the "its xmas time again shoot at disney"
Było to podczas nagrywania występu "its xmas time again" dla disneya

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz