2012-09-11

2011 ~ Backstreet Boys Soundcheck - Toronto

09 Czerwiec / 09 June

Poster Girl 

Nick zapomina słów i spogląda na nie na swoim telefonie 
Nick forgets the words and looks them up on his phone 

More Than That 

Pod koniec filmiku Nick schodzi na dół do fanów.
Daje swoją starą kartę hotelową dziewczynie z pierwszego rzędu.
At the end of the video Nick goes down to the fans.
He giving his old hotel card to a girl front row.

The One

06 Sierpień / 06 August

Siberia


Nick i Brian zamieniają się mikrofonami.
Nick and Brian change microphones.
Nick śpiewa kawałek swojej piosenki "Falling Down"
Nick sings part of his song "Falling Down"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz