2012-09-07

1999 ~ Cribs

AJ pokazuje nam swój stary dom, który dzielił ze swoją ówczesną dziewczyną Amanda Latona. / AJ shows us his old house he shared with one time girlfriend Amanda Latona.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz