2013-04-18

20th Anniversary Backstreet Boys Celebration FAQs

Świętowanie 20-tej rocznicy Backstreet Boys


Będziecie na obchody 20. rocznicy w LA? Widzieliśmy wasze pytania, a my mamy odpowiedzi, które pomogą Wam w planowaniu!

KTO: Backstreet Boys i TY!
GOSPODARZ: JoJo Wright z KIIS FM
CO: Świętowanie 20-tej rocznicy
GDZIE: Fonda Theatre w Los Angeles
KIEDY: 20 Kwietnia o 17:00
KOSZT - ZA DARMO: - Drzwi będą otwarte dla szerokiej publiczności, aby wejść za darmo musisz przyjść pierwszy' kto pierwszy, ten lepszy. Przyjdź do Fonda Theatre! Chcemy, aby wszyscy tam uczcicili z nami 20 lat razem!

Are you coming to LA for the 20th Anniversary Fan Celebration? We've seen your questions, and we've got answers to help you plan for the event!

WHO: The Backstreet Boys & YOU!
HOST: JoJo Wright from KIIS FM
WHAT: 20th Anniversary Fan Celebration
WHERE: The Fonda Theatre in Los Angeles
WHEN: April 20th at 5:00pm
COST: FREE - The doors will be open to the general public to enter for free on a first-come, first-serve basis. Come down to The Fonda Theatre! We want to see you all there to celebrate 20 years together!
1. Co będzie się działo na obchodach?
Będziemy świętować 20 lat Backstreet Boys, 20 lat muzyki i 20 lat KTBSPA podczas the Backstreet Boys 20th Anniversary Fan Celebration!
Chłopcy zaprezentują nową muzykę, pokazując specjalny klip z ich nadchodzącego filmu dokumentalnego, odpowiadając na pytania, a wszyscy uczestnicy będą mieli okazję ich też poznać *!
To jest BEZPŁATNA impreza!
* Wszyscy uczestnicy będą mogli zakupić uaktualnienie VIP, które obejmuje spotkanie, rozmowę i zdjęcie grupowe (zdjęcie grupy fanów z piatką Backstreet Boys) wewnątrz obiektu za 150 dolarów.

1. What's happening at the event?
We'll be celebrating 20 years of the Backstreet Boys, 20 years of music, and 20 years of KTBSPA at the Backstreet Boys 20th Anniversary Fan Celebration! 
The boys will be showcasing new music, showing a special clip of their upcoming documentary, answering your questions, and all attendees will have a chance to meet them too*! 
This is a FREE event!
*All attendees will be able to purchase a VIP upgrade including meet & greet + GROUP photo (photo of a group of fans with all five Backstreet Boys) inside the venue for $150

2. Kiedy to wydarzenie?
20 kwietnia 2013 o 17:00 CET
* Zwycięzcy Fan Club i inne zwycięzcy biletów muszą pojawić się przez 16:30 lub utracą swoją gwarantowaną przepustkę

2. When is the event?  
April 20, 2013 at 5:00pm PST
*Fan Club winners & other guaranteed ticket winners must be in line by 4:30pm or they will forfeit their guaranteed pass

3. Gdzie jest impreza?
Fonda Theatre w Los Angeles
(Adres: 6126 Hollywood Blvd Los Angeles, CA 90028)

3. Where is the event?
The Fonda Theatre in Los Angeles
(Address: 6126 Hollywood Blvd  Los Angeles, CA 90028)

4. Jak zdobyć bilet na imprezę?
- To jest BEZPŁATNA impreza!
- Członkowie fanklubu mogą zapisać się na szansę na gwarantowany bilet na uroczystość do piątku tutaj.
- Więcej szans na wygraną gwarantowanych biletów będzie podczas konkursów na Facebooku i Twitterze.
- Jeśli nie wygrasz gwarantowanego biletu: Drzwi będą otwarte dla ogółu społeczeństwa, aby wejść za darmo 20 kwietnia. Pojawcie się w Fonda Theatre - chcemy was wszystkich tam widzieć, aby uczcić nasze 20-lecie razem!
* Wszyscy zwycięzcy muszą przynieść dokument ze zdjęciem; gwarantowane wejściówki są niezbywalne i gwarantują wejście tylko JEDNEJ osobie.

4. How do I get a ticket into the event?
- This is a FREE event!
- Fan Club members can sign up for a chance at a guaranteed ticket to the celebration event through Friday here.
- There will be contests on the boys' Facebook and Twitter pages for more chances to win guaranteed tickets.
- If you don't win a guaranteed ticket: The doors will be open for the general public to enter for free on a first-come, first-serve basis at the venue on April 20th. Come down to The Fonda Theatre - we want to see you all there to celebrate our 20 years together!
*All winners must bring a Photo ID to the event; Guaranteed passes are non-transferrable and guarantee entry for ONE only.

5. Co zrobić, jeśli nie jestem członkiem fanklubu lub nie wygrałem gwarantowanego wejścia?
Jeśli nie wygrasz gwarantowanego biletu: Drzwi będą otwarte dla ogółu społeczeństwa, aby wejść za darmo 20 kwietnia. Pojawcie się w Fonda Theatre - chcemy was wszystkich tam widzieć, aby uczcić nasze 20-lecie razem!

5. What if I'm not a fan club member or didn't get picked for guaranteed entry?
If you don't win a guaranteed ticket: The doors will be open for the general public to enter for free on a first-come, first-serve basis at the venue on April 20th. Come down to The Fonda Theatre - we want to see you all there to celebrate our 20 years together!

6. Jak będzie wyglądało wejście na wydarzenie?
Zwycięzcy fanklubu i innych gwarantowanych karnetów będą mogli wejść na miejsce pierwsi,w kolejności  kto pierwszy, ten lepszy.
Zwycięzcy Fan Club i inne zwycięzcy biletów muszą pojawić się przez 16:30 lub utracą swoją gwarantowaną przepustkę.
Gdy wszyscy fani z gwarantowanymi wejściówkami będą mieli swoją szansę aby wejść, drzwi będą otwarte dla wszystkich fanów i ogółu społeczeństwa, aby wejść w kolejności kto pierwszy, ten lepszy. Przyjdź do Fonda Theatre - chcemy zobaczyć tam wszystkich z okazji 20lecia razem!
* Wszyscy zwycięzcy muszą przynieść dokument ze zdjęciem; gwarantowane wejściówki są niezbywalne i gwarantują wejście tylko JEDNEJ osobie.

6. How will entry to the event work?  
Fan club winners and other guaranteed pass winners will be allowed to enter the venue first, on a first-come, first-serve basis.
All fans with guaranteed tickets must be in line to enter by 4:30pm, or risk forfeiting their guaranteed entry.
Once all fans with guaranteed passes have had their chance to enter, the doors will open for all fans & the general public to enter on a first-come, first-serve basis. Come to The Fonda Theatre - we want to see everyone there to celebrate 20 years together!
*All winners must bring a Photo ID to the event; Guaranteed passes are non-transferrable and guarantee entry for ONE only.

7. Jak poznać Backstreet Boys na tej imprezie?
Wszyscy fani, którzy wejdą Fonda Theatre na imprezę będą mieli możliwość zakupu VIP za 150 dolarów. VIP zawiera Meet & Greet i zdjęcie grupowe z Backstreet Boys (fot. grupy fanów z całą piątką Backstreet Boys).

7. How do I meet the Backstreet Boys at this event? 
All fans who enter The Fonda Theatre for the event will have the option to purchase a VIP upgrade for $150. This VIP upgrade includes a meet & greet and GROUP photo with the Backstreet Boys (photo of a group of fans with all five Backstreet Boys).

8. Czy muszę być członkiem Fan Club by kupić VIP na spotkanie z chłopakami?
Nie, nie musisz być członkiem fanklubu, żeby zakupić uaktualnienie.
Wszyscy fani, którzy wejdą Fonda Theatre na imprezę będą mieli możliwość zakupu VIP za 150 dolarów. VIP zawiera Meet & Greet i zdjęcie grupowe z Backstreet Boys (fot. grupy fanów z całą piątką Backstreet Boys).

8. Do I have to be a Fan Club Member to purchase the VIP to meet the boys? 
No, you don't have to be a fan club member to purchase the upgrade.
All fans who enter The Fonda Theatre for the event will have the option to purchase a VIP upgrade for $150. This VIP upgrade includes a meet & greet and GROUP photo with the Backstreet Boys (photo of a group of fans with all five Backstreet Boys).

9. Nie mogę dostać się do Los Angeles. Czy mogę oglądać online?
Tak! Chcemy świętować z każdym fanem Backstreet Boys na całym świecie. Będziemy nadawać na żywo na http://iGoHD.com. Przejdź na http://iGoHD.com , aby odblokować dostęp i być częścią obchodów, nawet bez wychodzenia z domu.

9. I can't get to LA. Can I watch online? 
Yes! We want to celebrate with EVERY Backstreet Boys fan all over the world. We'll be streaming live on http://iGoHD.com. Go to http://iGoHD.com to unlock your access now to be part of the celebration without even leaving home.

10. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
Tak, impreza będzie 18 +. Proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, aby wejść do środka (gwarantowane wejściówki nie są zbywalne). Musisz mieć 21 lat by móc pić alkohol.

10. Are there any age restrictions?
Yes, the event will be 18+. Please bring your photo ID to enter the venue (guaranteed passes are not transferable).  You must be 21 in order to drink alcohol.

11. Czy mogę wnieść aparat?
Tak! Przynieś swoją kamerę i uchwycić 20 lat wspomnień i świętowanie!

11. Can I bring my camera? 
Yes! Bring your cameras and capture 20 years of memories and celebration!

12. Czy mogę wnieść własne jedzenie / napoje?
Proszę zostawić jedzenie i picie w domu. Będą dostępne w sprzedaży BSB-drinki i koktajle tematyczne.

12. Can I bring my own food/drinks? 
Please leave outside food & drink at home. There will be drinks and BSB-themed cocktails available for purchase at the event.

Mamy nadzieję zobaczyć was wszystkich 20 kwietnia!

Hope to see you all on April 20th!

Żródło: backstreetboys.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz