2012-12-15

Latest photos of Ava McLean

Najnowsze zdjęcia Avy McLean


“I mean come on!!! Could she be more perfect and those
big blue eyes melt my heart!!!!”
"No wiesz! Czy mogłaby być bardziej doskonała
i te wielkie niebieskie oczy topią moje serce!"
“Already trying to out sing her daddy”
"Już próbuje zaśpiewać swojego tatusia"

“The greatest love I’ve ever known”
"Największa miłość jaką znam"

“The mcleans!! Yay. I love my family!!!”
"McLeans! Yay. Kocham moją rodzinę!"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz