2012-10-20

Ask AJ tweets from October 19, 2012

Zapytaj AJa - tweety z 19 października 2012"@DsLeftButtCheek: Which country or place would you like to visit that you haven't visited yet" Alaska, it looks breathtaking.
"@ DsLeftButtCheek: Który kraj lub miejsce chcesz odwiedzić, którego jeszcze nie odwiedziłeś" Alaska, zapiera dech w piersiach.

"@elle_sator: what would be your biggest fear as a dad?" my daughter having sex.
"@ elle_sator: co byłoby twoją największą obawą jako tata" moja córka uprawia seks.
"@modelmelodyejoy: your doing an accessories line now AJ, can we expect popup shop or online store anytime soon?" yes, look for a site soon!
"@ modelmelodyejoy: AJ robisz teraz linię akcesoriów, możemy spodziewać się w najbliższym czasie sklepu lub sklepu internetowego?" tak, poszukaj wkrótce na stronie!
"@RazTaz21: what's the biggest misconception about you?" that I am truly a “bad boy”.
"@ RazTaz21: co jest największym nieporozumieniem o tobie" że jestem naprawdę "złym chłopcem".
"‏@ambition8809: did you have a name picked out if Ava would have been a boy?" yes, Chandler and Axl.
"@ Ambition8809: miałeś wybrane imię jeśli Ava byłaby chłopcem" tak, Chandler i Axl.
"@abbiegarity: what is the best thing about being a Backstreet Boy after all these yrs" that I’m still a backstreet boy and making music.
"@ abbiegarity: co jest najlepsze w byciu Backstreet Boy po tych wszystkich latach", że nadal jestem backstreet boy i tworze muzykę.


"@Liesbethvd81: what's the first thing you bought for Ava?" a monkey rocking horse.
"@ Liesbethvd81: co jest pierwszą rzeczą jaką kupiłeś dla Ava"małpa, koń na biegunach.
"@IsaMilano: What inspires you the most when writing songs?" life in general and how I’m feeling at that time.
"@ IsaMilano: Co Cię inspiruje najbardziej gdy piszesz piosenki?" życie w ogóle i jak się czuję w teym momencie
"‏@Looloot: If you could be a woman for one day (famous one) who would you be?" Jennifer Aniston.
"@ Looloot: Gdybyś mógł być kobietą jeden dzień (jakąś sławną), ktim byś był" Jennifer Aniston.
"@KatieJatieBatie: if you could be any Disney princess, which would you be and why?" Rapunzel from Tangled, she was hot.
"@ KatieJatieBatie: gdybyś mógł być dowolną księżniczką z Disney, którą chciałbyś być i dlaczego?" Roszpunka z Tangled, była gorąca.
"@Lori1080: Hey AJ, if you would do a duet with anyone, who would it be?" Frank Sinatra or Tom Jones.
"@ Lori1080: Hey AJ, jeśli mógłbyś wystąpić w duecie z kimkolwiek, kto by to był?" Frank Sinatra lub Tom Jones.
"‏@Holley_1226: what is Ava's nursery theme?" pink and leopard.
"@ Holley_1226: jaki jest motyw pokoju dziecinnego Avy?" różowy i lampart.
"@monzerratcarter: Who will be the godparents of Ava?" Mark, Tom, and Chris.
"@ monzerratcarter: Kto będzie chrzestnymi Ava?" Mark, Tom i Chris.
"@sunnygirl20: What is your biggest pet peeve?" women who wear heels and cant walk in them.
"@ sunnygirl20: Co Cię najbardziej irytuje?" Kobiety, które noszą szpilki a nie potrafią w nich chodzić.
"@DenaO84: Whats ur favorite of your solo songs?" unreleased- Cool Like That.
"@ DenaO84: Jaka jest twoja ulubiona solowa piosenka" niewydana - Cool Like That.
"@lalalajustme: Do you have any special plans for the holidays?" spending time with family and my new baby girl!
"@ lalalajustme: Czy masz jakieś specjalne plany na święta?" spędzić czas z rodziną i moją córeczką!
"@NiceMovesIsla: Do you have plans to sell other items apart from jewelry in the future?" absolutely, a clothing line, make-up and lingerie.
"@ NiceMovesIsla: Czy masz w przyszłości plany sprzedaży innych elementów oprócz biżuterii?" oczywiście, linia odzieżowa, make-up i bielizna.
"@blayze316: what's your most perfect memory?" my wedding day.
"@ blayze316: co jest twoim najbardziej doskonałym wspomnieniem" dzień mojego ślubu.
"@Vaneziita_Bsb: if you could have one wish, what would it be?" my daughter to be healthy and beautiful!
"@ Vaneziita_Bsb: jeśli możesz mieć jedno życzenie, co to będzie?" by moja córka była zdrowa i piękna!
"@ETownMelly: one piece of wisdom you want to leave us with?" 1. Wherever you go there you are. 2. The only way around is through.
Okay I think that's all I can handle for now. I love my Skulleez! This was FUN!
Dobrze myślę, że to wszystko, co mogę obsłużyć na teraz. Kocham moje Skulleez! To było zabawne!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz