2012-09-21

The Backstreet Boys are on CELEBUZZ discussing the new album

Backstreet Boys w CELEBUZZ rozmawiali o nowym albumie

Tutaj możecie obejrzeć filmiki z wywiadu z chłopcami z ostatnie pokazu mody w NJ.

"Myślę, że chcemy się przeciwstawić Ojcowi Czasowi i być ciągle w ruchu," powiedział Nick dla Celebuzz na pokazie mody Rockstar Old Navy Jeans w Nowym Jorku. "Można to nazwać naszym powrotnym albumem, ale tak naprawdę my nigdy nie odeszliśmy. [Ty] nie możesz przestać. Po zatrzymaniu, stajesz się stary ".

Jak wytrzymaliście razem, przez te wszystkie lata?

"Ja nie wiem, czy jest coś ważniejszego niż tylko dobra chemii", Carter wyznał. "Myślę, że kochamy naszą muzykę. Kochamy to, co robimy. "

"Właśnie wróciliśmy z Londynu z trzytygodniowej podróży poświęconej na pisanie", wyjaśnia Kevin. "Do tej pory utwory, które piszemy są osobiste. Napisałem jeden o moim synu. Czy będzie na ​​albumie, czy nie, nie jesteśmy pewni. Wciąż jesteśmy w fazie twórczej, piszemy i eksperymentujemy. "

"Chcemy by był to osobisty album o tym, co dzieje się w naszym życiu teraz", kontynuował. "A.J. przygotowuje się do bycia ojcem. Howie, Brian i ja jesteśmy już ojcami. Więc po prostu staramy się uczynić go osobistym albumem. "

Here you can watch videos from an interview with the boys from the latest fashion show in NY.

“I think we want to defy Father Time and just keep moving,” Carter told Celebuzz at Old Navy’s Rockstar Jeans fashion show in New York City. “You can call it our reunion album, but we really have never quit. [You] can’t stop. Once you stop, you get old.”

How have the guys stuck together after all these years?

“I don’t know if we necessarily have a secret other than just good chemistry,” Carter confessed. “I think we love our music. We love what we do.”


“We just came back from London on a three-week writing trip,” explained Richardson. “So far, the songs that we’re writing are kind of personal. I wrote one about my son. Whether it makes the album or not, we’re not sure. We’re still in a creative phase where we’re writing and experimenting.”

“We want it to be a personal album about what’s happening in our lives now,” he continued. “A.J. is getting ready to be a father. Howie, Brian and myself are fathers already. So we’re just trying to make it a personal record.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz