2012-09-24

Boys to do a Series of Old Navy Commercials

Chłpcy będą robić serię reklam dla Old Navy

Ogłoszono, że Backstreet Boys i Old Navy będą robić serię reklam.

It was announced that the Backstreet Boys and Old Navy would be doing a series of commercials.

Źródło / Source: RyanSeacrest.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz